Złoty Instalator dla ISKO

Firma ISKO otrzymała ZŁOTEGO INSTALATORA za autorski program do rysowania układów ogrzewania podłogowego.

Główne korzyści jakie daje stosowanie w praktyce programu do rysowania podłogówki:

- wykonywanie rysunków wykonawczych na etapie wyceny robót

- oszczędność czasu pracy w zakresie możliwości dokładnej wyceny robót, w tym przedłożenie wiarygodnej i profesjonalnej oferty

- wyeliminowanie do minimum nieporozumień między firmą instalacyjną a inwestorem i monterem

- wyeliminowanie do minimum pomyłek montażowych

- zwiększona precyzja wykonania robót bez zastrzeżeń ze strony inwestora

- możliwość przewidzenia wszelkich utrudnień i wymagań montażowych

- możliwość wykonania robót przez mniej doświadczonych pracowników